พิษณุโลก จัดขี่จักรยาน เฉลิมพระเกียรติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณสวนสุขภาพ ริมคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 2553 ซึ่ง อบต.วัดพริก ร่วมกับชมรมการออกกำลังกาย สถานีอนามัยบ้านเสาหินจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่พระองค์ จะทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 7รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2553 ที่จะถึงนี้ ตลอดจน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพ ของตนเองและครอบครัว มีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างความสามัคคีให้ประชาชนใน ต.วัดพริก โดยมีพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุของ ต.วัดพริก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 100 คน