นักวิชาการอิสระแนะแก้กม.หมิ่นศาล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ กล่าวถึง การที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ การวินิจฉัยคดีของตุลาการศาลว่า ส่วนตัวเห็นว่าประชาชนต้องสามารถวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาของศาลได้ เพื่อให้ผู้พิพากษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่กระทำ ว่ากำลังถูกประชาชนตรวจสอบ และให้มีความรอบคอบในการพิจารณาคดี

ทั้งนี้ควรมีการแก้ไขกฎหมายหมิ่นศาล โดยกำหนดให้ใช้กฎหมายหมิ่นศาลเฉพาะในบริเวณศาลเท่านั้น แต่ให้ยกเลิกการใช้กฎหมายดังกล่าวในพื้นที่อื่น เนื่องจากเห็นว่า ประชาชนควรมีอำนาจตรวจสอบฝ่ายตุลาการได้เช่นเดียวกับการที่ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบเพื่อที่ประชาชนจะได้เกิดความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรม

อย่างไรก็ตาม นายอัษฎางค์ ยอมรับว่า การจะแก้ไขกฎหมายหมิ่นศาลได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสังคมว่า มีความกระตือรือร้นกับเรื่องดังกล่าวมากน้อยแค่ไหนเพราะต้องมีการระดมสมองว่า ขณะนี้อำนาจตุลาการต้องตรวจสอบโดยประชาชนหรือไม่ อีกทั้งการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก