สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ก.ตร.อนุมัติแล้วประทวน7,500เลื่อนตำแหน่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ต.ประวุฒิ ถาวรศิริ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติในหลักการให้สำนักงานตำรวจ เลื่อนข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ขึ้นเป็นสัญญาบัตร ในอัตรา 7,500 ตำแหน่ง ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี รวมเป็นทั้งสิ้น 22,500 ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ข้าราชการตำรวจที่มีวุฒิปริญญาตรี 5,000 อัตรา และไม่มีวุฒิปริญญาตรี 2,500 ตำแหน่ง แต่มีอายุ 50 ขึ้นไป ซึ่งกรณี หลังจากนี้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ต้องการให้ตำรวจมีความก้าวหน้า เพราะจากเดิมกำหนดอายุขั้นต่ำของข้าราชการชั้นประทวนที่ 57 ปี ซึ่งเมื่อเลื่อนเป็นสัญญาบัตรด้วยแล้ว ก็เกษียณได้เพียง ร้อยตำรวจโท เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ซึ่งบรรจุแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี จาก 4 ปี ให้เหลือไม่เกิน 2 ปี เพื่อให้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเลื่อนตำแหน่งเป็นชั้นสัญญาบัตร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ อาชญากรรม