พิษณุโลกหนาวขอรับบริจาคเครื่องกันหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เปิดเผยว่า ขณะนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกเริ่มมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะบนพื้นที่สูง อุณหภูมิลดต่ำลงเหลือเพียง 16-17 องศา ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ นักเรียน ในเขต อ.วัดโบสถ์ อ.พรหมพิราม อ.ชาติตระการ และ อ.นครไทย โดยเฉพาะในเขต อ.ชาติตระการและนครไทย ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูง มีความห่างไกลและทุรกันดาร มีความเป็นห่วงนักเรียนส่วนใหญ่ที่เป็นเด็กด้อยโอกาส มีฐานะยากจนขาดแคลน ในฤดูหนาวอากาศที่หนาวเย็น ทำให้นักเรียนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนเสื้อกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและของใช้อื่น ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จึงได้จัดทำโครงการ "หนาวนี้ เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น" เชิญชวนประชาชนที่สนใจบริจาคเงินทุนการศึกษา เสื้อผ้า เครื่องกันหนาว เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์
การเรียน เครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึง การของใช้ที่จำเป็นสำหรับหน้าหนาว

โดยสามารถ โอนเงินเข้าบัญชี "หนาวนี้ เพื่อน้อง กินอิ่มนอนอุ่น" เลขที่บัญชี 980-0-79033-0 และขอเชิญร่วมแรลลี่การกุศล เส้นทาง พิษณุโลก -- ชาติตระการ (ศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า) สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2553 (ก่อนเวลา 09.00 น.) ผู้สมัคร 100 ท่านแรก จะได้รับพระเครื่องหลวงปู่ทวด เป็นของที่ระลึก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5536-1117 และ 0-5536-1118 ในวันและเวลาราชการ