รมช.พลังงาน ทำพิธีมอบหลอดไฟลำปาง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง ร้อยตรี ดร.ประภาส ลิมประพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ทำพิธีมอบหลอดไฟหลอดผอมเบอร์ 5 แก่เจ้าอาวาส และคณะศรัทธา ของวัดพระธาตุลำปางหลวง เพื่อนำไปติดตั้งภายในวัดพระธาตุลำปางหลวง ขณะเดียวกัน ที่ศาลากลางจังหวัดลำปางยังได้ มอบหลอดไฟฟ้าให้กับ นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จำนวนกว่า 5,000 พันหลอด เพื่อนำไปติดตั้งภายในอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมของกระทรวงพลังงาน เพื่อร่วมประหยัดพลังงานของจังหวัดลำปาง เป็นการนำร่อง ส่งเสริมการใช้หลอดผอม เบอร์ 5 ในอาคารภาครัฐ และศาสนสถาน ของจังหวัดลำปางทั้ง 13 อำเภอ โดยหลอดไฟกว่า 5,000 หลอด
จะสามารถช่วยการลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ ประมาณ 169,600 หน่วยต่อปี และประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ปีละ 558,000 บาทต่อปี

อย่างไรก็ตาม ยังสามารถเป็นการลดปริมาณการเกิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ที่จะปล่อยสู่ระบบบรรยากาศให้ลดลงได้ถึง17,800 ตันต่อปีอีกด้วย