โอลิมปิก 2020

ปภ.สรุปคนตายน้ำท่วม255รายเหลือท่วม5จว.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัย ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม ถึงปัจจุบัน ว่า ขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ใน 5 จังหวัด 14 อำเภอ 102 ตำบล 607 หมู่บ้าน
67,770 ครัวเรือน 215,047 คน ผู้เสียชีวิต 255 ราย แบ่งเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 3 จังหวัด 9 อำเภอ 75 ตำบล 438 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 35,305 ครัวเรือน 111,046 คน ผู้เสียชีวิต 177 ราย ได้แก่ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และพระนครศรีอยุธยา ภาคใต้ 2 จังหวัด 5 อำเภอ 27 ตำบล 169 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 32,465 ครัวเรือน 104,001 คน ผู้เสียชีวิต 78 ราย ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และพัทลุง ทั้งนี้ ผู้ประสบอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม