อานันท์บอกปฏิวัติไม่ใช่คำตอบควรยุติ

อานันท์บอกปฏิวัติไม่ใช่คำตอบควรยุติ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูป กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางปฏิรูปประเทศไทย ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2553 ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ว่า การปฏิรูปประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นสิ่งที่จะสามารถนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น จากปัจจุบันมีการกระจุกตัวของอำนาจรัฐ เงินทุน การศึกษา และบริการทางการแพทย์ อยู่ในส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ การปฏิรูปจะต้องมีการลดอำนาจรัฐลง และต้องเพิ่มอำนาจประชาชน รวมทั้งจะต้องเลิกแนวคิดแก้ไขปัญหา ด้วยการปฏิวัติ เพราะการปฏิวัติไม่ใช่คำตอบของสังคมไทย และจะทำให้ประเทศมีแต่แย่ลง