ชัย เชื่อ คำวินิจฉัยศาลรธน.ชอบด้วยกฎหมาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้ารับพระราชทานปริญญา ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประสาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก่อนเข้าซ้อมพิธีพระราชทานปริญญา นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้แสดงความรู้สึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นับเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติแก่ตนเอง และวงศ์ตระกูล

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวถึง กรณี คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยเสียงข้างมาก 4 ต่อ 2 เสียง ไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์ ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่ 2 มาตรฐาน และการเมืองจะสามารถเดินไปสู่ความปรองดอง หรือ สถานการณ์ยิ่งจะวุ่นวาย นายชัย ชิดชอบ กล่าวว่า อยู่ที่ทุกฝ่ายจะให้บ้านเมืองเป็นอย่างไร พร้อมฝากถึงสื่อ อย่าไปจับคำพูดคนโน้น มาโยนใส่คนนี้ สร้างประเด็นให้เกิด เชื่อแน่ว่า หากสื่อร่วมมือ ทุกอย่างจะค่อยเข้าสู่ปกติ เพราะอย่างไรในปีหน้า จะมีการเลือกตั้งอย่างแน่นอน