ปฐมนิเทศ นร.พยาบาลที่จะลงพื้นที่ จชต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมบุญยสิทธิ์ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายแพทย์กุลเดช เตชะนภารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ได้เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศ นักเรียนพยาบาลจากโครงการ 3,000 คน ที่ได้ไปศึกษาวิชาพยาบาลและจบหลักสูตรแล้วนั้น ได้เริ่มทยอยเดินทางลงพื้นที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายแพทย์ประชา ชยาภัม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ยะลา กล่าวว่า หลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้บุคลากรขอย้ายออกนอกพื้นที่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนพยาบาล ซึ่งเมื่อปี 2550 ต่อมารัฐบาลได้จัดให้มีโครงการผลิตพยาบาล จำนวน 3,000 อัตรา เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้นักศึกษาดังกล่าวได้เดินทางลงมาเพื่อฝึกงานและเตรียมปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา กล่าวอีกว่า ในส่วนของโรงพยาบาลศูนย์ยะลา รับนักศึกษาพยาบาลฝึกงาน จำนวน 213 คน ฝึกเป็นเวลา 1 เดือน ส่วนการจัดสรรจะมีการกระจายไปตามวอร์ดต่าง ๆ ที่ขาดแคลน สำหรับมาตรฐานในการศึกษาพยาบาล เชื่อว่า สถาบันที่มีฝึกอบรมมามีมาตรฐานเพียงพอที่จะดำเนินการให้พยาบาลเหล่านี้ จบมาอย่างมีคุณภาพ และเชื่อว่า จะสามารถช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยได้