ผู้ว่าฯกทม.เน้นสอนเพศศึกษา นร.กทมลดแท้ง

ผู้ว่าฯกทม.เน้นสอนเพศศึกษา นร.กทมลดแท้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. โดยมีผู้อำนวยการ อาจารย์จากโรงเรียนสังกัด กทม. 435 โรงเรียน เข้าร่วม โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ปี 2550 ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมาเน้นทักษะ การสอนของครูอาจารย์ แต่ปีนี้หลังเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรม พบศพทารก 2,002 ศพ ที่วัดไผ่เงิน แสดงให้เห็นถึงปัญหาท้องไม่พึงประสงค์ การมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร จึงต้องการให้ครูผู้สอนให้ความสำคัญเรื่องการให้ความรู้เพศศึกษา สุขศึกษา ให้ตระหนัก รู้เท่าทัน เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ เรื่องเพศศึกษา ส่วนหนึ่งยอมรับว่า สังคมไทยไม่กล้าพูดความจริง เนื่องจาก หลายฝ่ายเชื่อว่าการให้ความรู้เรื่องดังกล่าว เป็นการยุยง ให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ ในวัยเรียน ถือว่าเป็นความคิดที่ผิด เพราะเมื่อเปรียบเทียบ กับประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่าการสอนเรื่องเพศศึกษา ทำให้ลดอัตราการท้องไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างมาก