โอลิมปิก 2020

กรมส่งออกลงนามร่วมมือนักธุรกิจฮ่องกง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ได้ลงนามความร่วมมือ เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า การจัดฝึกอบรมระหว่าง นักธุรกิจไทยกับฮ่องกง ทั้งนี้เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของ 2 ประเทศเป็นอย่างมาก ด้วยการเพิ่มช่องทางของประเทศไทย ขยายการส่งออกไปยังตลาดจีน ตามช่องทางการจำหน่ายและการกระจายสินค้าฮ่องกง ซึ่ง ฮ่องกง จัดเป็นประตูระบายสินค้าของไทยที่มีศักยภาพ แม้มูลค้าการค้าโดยตรงระหว่างไทยกับฮ่องกง ในแต่ละปีจะมีมูลค้าไม่สูงนัก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง