โอลิมปิก 2020

ศรีปทุม จัดงานรักสุขภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตด้วยสุขภาพกายและใจ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามโครงการของ USR SRIPATUM, กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อเร็วๆ นี้

โดยภายในงานยั งได้รับเกียรติจาก ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมเดินชมบูธ แสดงกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ร่วมเปิดไฟต้นคริสต์มาส เพื่อต้อนรับกับเทศกาลฉลองปีใหม่ ร่วมรณรงค์ยาเสพติด ตามโครงการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม