วธ. เตรียมฉายหนังเฉลิมพระเกียรติ 5ธค.นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปรารพ เหล่าวานิช รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 83 พรรษา 5 ธันวาคม
2553 ภายใต้แนวคิด