โอลิมปิก 2020

ชัยนาท เตรียมจัดอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชัยนาท และคณะสงฆ์ เตรียมจัดโครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. นี้ โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอุปสมบท 84 คน กำหนดจัดพิธีอุปสมบท และปฏิบัติศาสนกิจ ที่ วัดโคกสุก ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันเสาร์ที่ 4 ธ.ค. นี้ โดยทางจังหวัดชัยนาท เน้นย้ำถึงข้าราชการของทุกหน่วยงานภาครัฐให้เข้าร่วมโครงการได้ โดยถือไม่เป็นวันลา และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมขนบทำเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง