สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ปภ.เตือนเกษตรกรจากภัยหนาวมีผลต่อผลผลิต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า สภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตร ได้รับความเสียหาย และเกิดโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงได้ง่าย ดังนั้นเพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตร และสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบ จากสภาพอากาศหนาวเย็น ปภ. จึงขอเตือนเกษตรกรให้วางแผนการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในฤดูหนาว โดยปลูกพืชหมุนเวียนหลากหลายชนิด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดในพืช พร้อมลดการใช้ปุ๋ยยูเรีย เนื่องจากการใช้ปุ๋ยยูเรีย ในปริมาณมาก จะทำให้พืชหยุดการเจริญเติบโต และเกิดโรคได้ง่าย รวมถึง จัดทำสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อป้องกันผลผลิตได้รับความเสียหาย จากน้ำค้างแข็งและลมแรง นอกจากนี้ เกษตรกรควรเตรียมพื้นที่เพาะปลูก
โดยวิธีไถกลบ แทนการเผา เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้

ส่วนการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรควรดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นพิเศษ โดยให้สัตว์เลี้ยงได้รับอาหารอย่างเพียงพอ ฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด พร้อมหมั่นทำความสะอาดโรงเรือน และสังเกตความผิดปกติของสัตว์เลี้ยง หากสัตว์เลี้ยงป่วยให้แยกออกจากฝูงทันที เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังสัตว์ตัวอื่นๆ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม