สธ.พิษณุโลกห่วงเอดส์ในกลุ่มเยาวชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในวันต้านเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคมที่จะถึงนี้ จังหวัดพิษณุโลก มีผู้ป่วยโรคเอดส์ และมีผู้ติดเชื้อที่มีอาการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เฉพาะที่ได้รับรายงานมีถึง 4,903 ราย เสียชีวิตไปแล้ว 1,043 ราย อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่อำเภอเมือง และเนื่องจากการตรวจเลือด และการเปิดเผยข้อมูลการติดเชื้อเอดส์ เป็นเรื่องส่วนบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จึงประเมินแนวโน้มการระบาดของโรคเอดส์ จากสถานการณ์โรคต่อติดทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งพบว่า ในปีนี้ มีผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถึง 711 ราย พบป่วยมากที่สุดในกลุ่มเยาวชน คือมีระหว่าง 15-24 ปี

นอกจากนี้ พบว่าเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 20-24 ปี จำนวน 388 คน มารับบริการด้วยการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.36 และ ผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงพบว่า เยาวชนมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยลงคือ อายุ 10 ปี โดยนายแพทย์สาธารณสุขพิษณุโลก ได้กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มเยาวชน เป็นกลุ่มที่น่าห่วงเรื่องพฤติกรรมทางเพศ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และติดเชื้อเอดส์ อย่างไรก็ตาม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกยังชี้ชัดไปว่า ความรัก ความใกล้ชิด ของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยป้องกันปัญหาทุกอย่าง ให้กับเด็กและเยาวชน