โอลิมปิก 2020

กรมอนามัย เร่งพัฒนาระบบดูแลคนแก่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าว ว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า สัดส่วนผู้สูงอายุของประเทศไทย เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2553 เพิ่มขึ้นอีกกว่าร้อยละ 11.8 และมีบางส่วนไม่มีคนดูแลและอาศัยอยู่คนเดียว ขณะที่ผู้สูงกว่าครึ่ง ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง หรือมีโรคประจำตัว และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ส่งผลให้ภาระการดูแลผู้สูงอายุ ในระบบสุขภาพมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นกรมอนามัย จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว ด้วยการสร้างตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Health Care) โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร และเครือข่ายผู้สูงอายุ ร่วมกันทำกิจกรรมด้านสุขภาพ และการพัฒนาสังคม ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับวัดกว่า 1,984 แห่ง ทั่วประเทศ ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งผลที่ได้สามารถสร้างคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นให้แก่ผู้สูงอายุได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม