รองเลขาปปส.เข้มยาเสพติดระบาดหลังน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพิทยา จินาวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ได้ เปิดเผยถึงมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด ในช่วงหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมว่า ทาง ป.ป.ส. ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นพิเศษ เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าประชาชนจะหันมาพึ่งพายาเสพติดกันมาขึ้น เห็นได้ชัดคือ มีการจับกุมเกี่ยวกับผู้ค้ายาเสพติดมากขึ้น ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยแบ่งการช่วยเหลือออกมาเป็น 2 ชุด คือ การแก้ปัญหาโดยตรงในเรื่องน้ำท่วม และเรื่องยาเสพติด ซึ่งมีมากกว่า 30 จังหวัด โดยทาง ป.ป.ส. ได้สั่งการไปทางศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดประจำในแต่ละจังหวัด ให้เฝ้าดูแลเรื่องดังกล่าวเป็นพิเศษ และจากข้อมูลที่ทาง ป.ป.ส. จะประสานกับกระทรวงมหาดไทย ทราบว่า ทุกพื้นที่มีความเสี่ยงเท่ากัน

อย่างไรก็ตาม ทาง ป.ป.ส. กำลังยกร่างเพื่อเปิดแผนปฏิบัติการเพื่อนำเสนอแก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้เห็นว่า การแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน คือ การเยียวยาทางเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ถือว่าเป็นมาตรการที่ป้องกันได้ดีที่สุด