สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

กรมทางหลวง เตรียมขยายถนนเพิ่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจษฎา วินสน ผอ.สำนักงานทางหลวงชนบท จ.ตรัง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า สืบเนื่อง จากที่ประชุมคณะกรรมการรวบรัดและเอกชน หรือ กรอ. โดยที่ทางหอการค้า จ.ตรัง ได้เสนอให้ทาง หลวงชนบท ขยายถนนสาย ตง 4008 เลขทางหลวงแผ่นดิน 4046 จากบ้านนาเมืองเพชร อ.เชียงเก่า ถึงสามแยกบ้านบางสัก อ.กันตัง ระยะทาง 28 ก.ม. โดยขยายเป็นถนนถนนแอสฟัลท์ติกผิวจราจร 10 เมตร ไหลทางข้างละ 2.50 เมตร รวม 12 เมตร เพื่อรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่ขนส่งสินค้าผ่าน ถนนเส้นดังกล่าว ไปยังท่าเทียบเรือกันตัง ทั้งที่เป็นท่าเรือของรัฐและเอกชน โดยที่กรมเจ้าท่า ได้ สนับสนุนงบก่อสร้าง ท่าเรือบ้านนาเกลือ 389 ล้านบาท เป็นท่าเรือเพื่อการส่งออกชายฝั่งระหว่าง ประเทศ ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี ดังนั้น กรมทางหลวงชนบท ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักสำรวจและออกแบบ มาดำเนินการเพื่อออกแบบและสร้างขยายถนนเส้นนี้ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง