โอลิมปิก 2020

ตร.จัดโครงการเตือนภัยอาชญากรรมหอพัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ต.อ.วัฒนา ยี่จีน ผู้กำกับการ สน. หัวหมาก กล่าวถึง ความคืบหน้า โครงการผู้พักอาศัย เตือนภัยอาชญากรรมซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการหอพักติดดาว ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย สน.หัวหมาก เพื่อเชิญผู้ประกอบการหอพัก ที่อยู่ในพื้นที่รามคำแหง ทำการจัดระเบียบหอพักของตนเอง ด้วยการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการของหอพัก ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่พักอาศัย

โดยโครงการหอพักติดดาว ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการหอพัก ในการเข้าร่วมโครงการ เป็นอย่างดีตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา และในส่วนของโครงการผู้พักอาศัยเตือนภัยอาชญากรรมนั้น ได้มีการเชิญผู้ที่พักอาศัย ในหอพักต่างๆ เข้ามาร่วมเป็นผู้แจ้งเบาะแส และเตือนภัยใน อาชญากรรมต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางผู้ประกอบการ หอพักนั้นๆ และ ขณะนี้ ทางคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง พม. สำนักงานเขต และ ตำรวจ อยู่ระหว่างประเมินผลของโครงการ ดังกล่าวว่า ทางหอพัก ได้ดำเนินการตามข้อกำหนด ที่ คณะกรรมการวางไว้หรือไม่ ซึ่งหากหอพักใด ที่ยังไม่เข้าข่ายตามข้อ กำหนด ที่คณะกรรมการวางไว้ ก็จะให้ทาง หอพักนั้นๆ กลับไปปรับปรุงการจัดระเบียบ ให้ตรงตามที่คณะกรรมการกำหนดก่อน ที่จะมีการพิจารณาให้รางวัลจูงใจต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ อาชญากรรม