สงขลาเร่งรวบรวมรายชื่อผู้ประสบภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ได้เร่งรัดให้คณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัย ใน จ.สงขลา ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 5,000 บาท โดยเร็วที่สุด โดยขณะนี้ ทุกอำเภอได้รวบรวมรายชื่อผู้ประสบอุทกภัย ส่งทางจังหวัดแล้ว 221,753 ครัวเรือน คิดเเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาท พร้อมกับย้ำ ไม่ให้มีรายชื่อผู้ประสบภัยตกหล่น และสวมสิทธิ์ หากตรวจสอบ พบว่า มีการทุจริตเกิดขึ้น ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ตามที่ได้รับการร้อนเรียนมาก่อนหน้านี้ จะเข้าไปดำเนินการอย่างเด็ดขาด เพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ และให้ทุกตำบล ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ประสบภัย แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ และรายชื่อตกหล่นรองรับ รวบรวม ส่งจังหวัดภายในสิ้นเดือนนี้