โอลิมปิก 2020

ผู้ว่าบุรีรัมย์เข้มร้านเกมส์-สถานบันเทิง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการ จ.บุรีรัมย์ ได้ออกมากำชับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกตรวจคุมเข้มร้านเกมส์ คาราโอเกะและสถานบันเทิง ทั้งจังหวัดกว่า 400 แห่ง ในช่วงเปิดภาคเรียนนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนเข้าไปมั่วสุมอบายมุข หรือลักลอบเข้าไปใช้บริการในเวลาเรียน ซึ่งจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการเรียน ซึ่ง
หากตรวจพบว่า ผู้ประกอบการรายใด ละเมิดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบก็ให้ดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย ซึ่งจากข้อมูลปีที่ผ่านมา จากการออกตรวจ พบว่ามีผู้ประกอบการฝ่าฝืนกระทำผิดหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านเกมส์ ที่ ปล่อยให้เด็กนักเรียน นักศึกษา เข้าไปใช้บริการในเวลาเรียน และยังอยู่ในเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งได้ดำเนินการ ตักเตือนและเอาผิดตามกฎหมายไปแล้วหลายราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง