สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

น้ำท่วมบุรีรัมย์ พืชหด ช้างไม่พอกิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์ จ.บุรีรัมย์ ได้ออกมาชี้เอาผิดควาญ และเจ้าของช้าง ที่ลักลอบเคลื่อนย้ายช้างออกนอกพื้นที่จังหวัด โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งที่นำไปแสดงตามสวน สถานที่ท่องเที่ยว หรือนำไปเดินเรร่อนขายกล้วยอ้อย ตามจังหวัดต่างๆ จะต้องขออนุญาตเคลื่อนย้าย และมีใบรับรองการตรวจสุขภาพสัตว์ จากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ต้นทางอย่างถูกต้อง ซึ่งจากการสำรวจล่าสุดพบว่า ในเขตพื้นที่จังหวัด มีประชากรช้างอยู่ 374 เชือก มากที่สุดในเขต อ.สตึกและ อ.บ้านด่าน แต่ในปัจจุบัน มีช้างอยู่ในพื้นที่เพียงกว่า 60 เชือกเท่านั้น ส่วนที่เหลือควาญช้างและเจ้าของ ได้นำออกไปเดินเร่ร่อนในจังหวัดต่างๆ เนื่องจากที่ผ่านมา ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ทำให้ไม่มีแหล่งอาหารเพียงพอ ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์ ให้ควาญหรือเจ้าของช้าง มาขออนุญาตเคลื่อนย้าย ออกนอกพื้นที่ให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้น จะมีความผิดตามกฎหมาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง