กก.สิทธิ์เสวนาทำแท้งกระทบสิทธิเด็กจะเกิด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวิสา เบ็ญจมะโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็ก สิทธิสตรี และสิทธิความเสมอภาค กล่าวถึงกรณีการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือการไม่ประสงค์ที่จะตั้งครรภ์ จนทำให้เกิดปัญหาการทำแท้ง ในสังคมไทยว่า เรื่องดังกล่าว ถือเป็นเรื่องที่สังคมควรให้ความสำคัญและสร้างความเข้าใจ รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรม ตั้งแต่เยาวชนเพราะเรื่องนี้ ถือเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิเด็ก ที่กำลังจะเกิดใหม่

ทั้งนี้ทางคณะอนุกรรมการ จะมีการจัดประชุมเรื่องดังกล่าวรวมทั้ง จะเชิญหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าหารืออย่างไรก็ตาม จะมีการจัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ด้วย