ราชทัณฑ์เตรียมเปิดสอน ป.ตรี-โท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรินทร์ เสถียรมาศ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2554 ได้จัดสรรงบประมาณของกรมราชทัณฑ์ สำหรับ จัดทำโครงการเรือนจำโรงเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาวางแผนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะปรับเรือนจำนำร่อง 2 แห่ง คือ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม จังหวัดปทุมธานี และเรือนจำจังหวัดหาสารคาม ให้เป็นเรือนจำโรงเรียน เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งจะร่วมกับ มหาวิทยาลัย จัดทำหลักสูตร โดยคณะที่จะเปิดสอน คือ คณะนิติศาสตร์และคณะศิลปกรรม ประเภทจิตรกรรมและหัตถกรรม โดยสาเหตุที่นำร่องเรือนจำโรงเรียนที่ ทัณฑสถานวัยหนุ่ม เนื่องจาก มีผู้ต้องขังในช่วงวัยเรียนจำนวนมาก ส่วนที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม มีผู้ต้องขังในเรือนจำใกล้เคียง หรือ ในภาคเดียวกันอยู่วัยเรียนที่แสดงความสนใจโครงการ ประมาณ 300 คน สำหรับสถานที่เรือนจำโรงเรียนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม กันพื้นที่เรือนจำโรงเรียน ออกจากเรือนจำปกติ อาคารนอนผู้ต้องขัง จะมีรูปแบบเปลี่ยนไปเหมือนโรงเรียนประจำ ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำโรงเรียน ต้องปฏิบัติตามระเบียบเวลาในการเรียน มีตารางกิจกรรมเหมือนการศึกษาภาคบังคับ สามารถนำปากกา ดินสอ เข้าเรือนนอนได้ เพื่อทบทวนบทเรียนทั้งนี้ บริเวณเรือนจำโรงเรียนและหอนอน จะยังคงมีลูกกรงเพื่อป้องกันการหลบหนี ส่วน หลักเกณฑ์การคัดเลือกศึกษา ต้องเป็นผู้ต้องขังที่เหลือโทษจำคุก ในเวลาที่พอจะเรียนจนจบหลักสูตร และประสงค์อยากที่จะเรียนต่อ รวมทั้ง จะดูผลการเรียนเดิมประกอบด้วย คาดว่า จะเปิดตัวนำร่องได้ในต้นปี 2554