โอลิมปิก 2020

ศาลยุติธรรมจัดสัมมนาทางออกแก้รุนแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ประจำสำนักประธานศาลฎีกา และโฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรม และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กำหนดจัดสัมมนา ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ทั่วราชอาณาจักร ตลอดจน หน่วยงาน บุคลากร ในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2,300 คน ในวันนี้ที่ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี โดยในช่วงเช้า ได้มีการจัดสัมมนา ในเรื่องบทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัว กับการคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน จากนั้น ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนา เรื่องยุติการกระทำรุนแรงต่อสตรีและบุคคลในครอบครัวในทุกรูปแบบ โดย ศาลยุติธรรม ได้กราบทูลเชิญ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด และทรงร่วมเสวนา ในฐานะที่ พระองค์ ทรงเป็นองค์ทูตสันถวไมตรีของกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ และรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากเวทีโลก ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ นอกจากนี้ โฆษกศาลยุติธรรม ยังกล่าวอีกว่า การจัดสัมมนาดังกล่าว เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ+แก้ไขปัญหาดังกล่าวมากขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม