ปภ.ลำปางให้ ระวังโรคมาจากหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฤษเพชร เพชรบูรณนิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันภัย จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาว โดยทางภาคเหนือส่วนใหญ่นั้น มีอากาศที่เย็นลง ซึ่งหากร่างกายปรับสภาพไม่ทัน อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ ซึ่งโรคที่เกิดขึ้น ในฤดูหนาว มักจะเกิดกับเด็ก และผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด หัดเยอรมัน อีสุกอีใส และ อุจจาระร่วง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเชื้อไวรัส ซึ่งชอบอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะเด็กเล็ก และ ผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ จึงขอให้ระมัดระวัง ดูแลสุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรงอยู่เสมอ อีกทั้ง ยังต้องเพิ่มความระมัดระวัง ในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟทุกประเภท ทั้งการประกอบอาหาร จุดธูปเทียน สูบบุหรี่ เนื่องจากฤดูหนาว สภาพอากาศแห้ง และลมพัดแรง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และไฟป่า สูงกว่าปกติ