โอลิมปิก 2020

เตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อพวกเก็บส่วย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวอุบลศรี สิทธิโอสถ จัดหางาน จ.กาญจนบุรี ได้แจ้งว่า จากกรณีที่มีข่าวลือ และมีนายจ้างหลายรายเข้าแจ้งว่า มีบุคคลเข้าไปเรียกเก็บเงิน จากนายจ้างและสถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าวทางสำนักงานจังหวัด ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง ในการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวและในสำนักงานเลขานุการ ชุดปฏิบัติการปราบปราม ตรวจสอบการจับกุมดำเนินคดี แรงงานต่างด้าว ที่หลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงาน ขอให้นายจ้างและสถานประกอบการ อย่าได้หลงเชื่อผู้แอบอ้างจ่ายเงิน เข้ารัฐพัฒนาชาติ ว่าต้องจ่ายส่วยให้กับใคร หากมีข้อสงสัยให้สอบถามที่สำนักงานจัดหางาน จ.กาญจนบุรี ในวันและเวลาราชการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง