สพฉ.เตรียมจัดงานเด็กไทยไม่จมน้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. เปิดเผยถึง นโยบายการดำเนินงานประจำปี 2554 ของ สพฉ. เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ สพฉ. ภายใต้แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2553 ถึง 2555 โดยมีจุดเป้าหมายการบริการ และเข้าถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รวมถึงการป้องกัน ไม่ให้เกิดภาวะฉุกเฉิน เน้นการป้องกันอย่างเป็นระบบ ลดความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินได้

ทั้งนี้ ในปีหน้านี้ ทาง สพฉ. จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ เด็กไทยไม่จมน้ำ เพื่อฝึกให้เด็กไทยว่ายน้ำเป็นทั่วประเทศให้ได้ ภายใน 5 ปี เนื่องจากสถิติ ในหนึ่งปี มีเด็กไทย อายุ 5 ถึง 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ จำนวน 1500 คน มากกว่าอุบัติเหตุทางรถถึง 3 เท่า

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายดังกล่าว จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายจากสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประกอบกับหน่วยงานรัฐ เอกชน ร่วมกันดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม