5 ธันวาคมพ่อนั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ บริษัทฯ ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ทางเดินเชื่อมสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เวลา 19.00 น. และในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความใกล้ชิด รถไฟฟ้าบีทีเอสจะจัดกิจกรรมให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวที ด้วยการเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน โดยลูกสามารถพาพ่อโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี ตลอดสายทุกเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 06.00 น.