ผู้ว่าฯพิษณุโลกปลื้มปชช.ถวายพระพรออนไลน์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้ร่วมลงนามกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการลงนามถวายพระพรออนไลน์ ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเพื่อให้ข้าราชการและประชาชน ได้ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ที่จะมาถึง สำหรับจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสถิติจังหวัด ได้ดำเนินการเปิดให้ประชาชน ได้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ โดยได้ใช้พื้นที่บริเวณโถงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ให้บริการแก่ข้าราชการและประชาชน ที่จะร่วมลงนามถวายพระพร รวมทั้งบริการพิมพ์ ภาพกราฟิก คำถวายพระพร ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ขณะนี้ มีผู้ร่วมลงนามแล้ว 2,810 คน ซึ่งเป็นอับดับ 1
ของประเทศ