ผู้ว่าฯพิจิตรนำลูกเสือถวายราชสดุดี ร.6

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ สนามโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมืองพิจิตร นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิจิตร ได้นำคณะลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดพิจิตร ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นคุณอเนกอนันต์ แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

โดยพระองค์ทรงจัดตั้งกองลูกเสือไทยขึ้น เป็นครั้งแรก และเป็นประเทศที่ 3 ของโลก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักรักชาติ มีความเป็นระเบียบวินัย และการช่วยเหลือป้องกันประเทศชาติ ทรงเสียสละ ฝึกลูกเสือด้วยพระองค์เองจนกิจการลูกเสือไทยเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับถึงทุกวันนี้

ภายหลังจากพิธีถวายบังคม พระบรมราชานุสรณ์ แล้ว ได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดพิจิตรที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้วย และคณะลูกเสือ เนตรนารี ทุกกอง ต่างแยกย้ายไปบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ในพื้นที่ต่างๆ ตลอดวันนี้