อบจ.อุบลฯทุ่ม100ล.ซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรชัย โควสุรัตน์ นายก อบจ.อุบลฯ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แม่น้ำโขงในขณะนี้ มีทีท่าว่าน้ำจะลดลงรวดเร็วกว่าปกติ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเตือนว่า ในปี 2554 จะมีอากาศหนาวนาน และพร้อมทั้งแล้ง
ยาวที่สุด ดังนั้นทาง อบจ.อุบลฯ ได้เห็นชอบร่วมกัน และแก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน ทั้งในด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ด้วยการทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อจัดจ้างเครื่องสูบน้ำ มาสูบน้ำเก็บไว้ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ตามจุดต่างๆ

โดยปัจจุบัน นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งในเขต อ.เขมราฐ อ.นากลาง อ.โพธิ์ไทร อ.เขื่องใน อ.เมือง และ อ.ตาลสุม เพื่อนำน้ำมาเก็บไว้ในแก้มลิง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีงบประมาณ 2554 จัดเพิ่มเครื่องสูบน้ำ จาก 400 เครื่อง เป็น 1,000 เครื่อง เพื่อสูบน้ำโขง และสูบน้ำตามจุดต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านเก็บกักไว้ใช้ในปี 2554 ต่อไป