ผวจ.อุบลราชธานีนำปชช.ทำความสะอาดบ้าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จัดกิจกรรมฟื้นฟู ทำความสะอาด หลังน้ำลดในพื้นที่ชมชนริมฝั่งแม่น้ำมูล เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งที่ผ่านมา แม่น้ำมูลได้เอ่อท่วมที่อยู่อาศัย ซึ่งล่าสุดสถานการณ์น้ำ ใกล้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว การจัดกิจกรรมฟื้นฟู หลังน้ำลด ในครั้งนี้ ทุกคนได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องไฟฟ้า บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ

ผู้ว่าราชการอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมฟื้นฟูทำความสะอาด หลังน้ำลด จะทำให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม มีขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สรุปสถานการณ์อุทกภัยของ จ.อุบลราชธานี ที่ผ่านมา ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินประกาศไปแล้ว ประกาศไปแล้วช่วงน้ำท่วม 22 อำเภอ 2 เทศบาล 149 ตำบล 1,178 หมู่บ้าน 26 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 34,389 ครัวเรือน 256,475 คน ราษฎรอพยพยจำนวน 287 ครัวเรือน 1,021 คน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 68,242 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 9,757 ราย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว

นอกจากนี้ กรมทหารราบที่ 6 ยังได้สนับสนุน จุลินทรีย์อีเอ็ม จำนวน 8,300 ลูก ขยายจุลินทรีย์ใส่รถบรรทุก น้ำฉีดเพื่อพ่นบำบัดความเสียหายที่แหล่งน้ำ ที่คาดว่าจะมีเชื้อโรคต่อไปให้ปราศจากโรค