โอลิมปิก 2020

เกษตรกรบุรีรัมย์รับเงินส่วนต่างที่ธ.ก.ส.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตรกรใน จ.บุรีรัมย์ เริ่มทยอยมาขอใช้สิทธิ์รับส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ที่ ธ.ก.ส. แล้วกว่า 220 ราย คิดเป็นเงินกว่า 1,848,000 บาท จากที่มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนไว้กว่า 1.8 แสนราย ซึ่งปัจจุบันราคาซื้อขายข้าวหอมมะลิในท้องตลาดมีราคาตันละ 13,500 บาท ต่ำกว่าราคาอ้างอิงในโครงการของรัฐบาล ที่กำหนดไว้ตันละ 15,300 บาท ด้านสำนักงานการค้าภายในจังหวัด ได้ขอให้เกษตรกรพิจารณาว่า ช่วงนี้ข้าวมีราคาต่ำเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการจะใช้สิทธิ์ หากในอนาคตราคาซื้อขายข้าวในท้องตลาดมีราคาสูงเกินกว่าราคาประกันของรัฐบาลกำหนดไว้ เกษตรกรอาจจะพลาดโอกาสที่จะรับเงินส่วนต่างในขณะนี้ได้ เพราะราคาข้าวยังมีความผันผวนตามภาวะการซื้อขายข้าวทั้งในต่างประเทศและตลาดโลก โดยจะเห็นได้ว่า ราคาข้าวในสัปดาห์นี้ ได้ขยับขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วแต่ไม่มากนัก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง