ลำปางประกาศ4พท.ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และจากการพยากรณ์อากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า จะทำให้ ทางตอนบนของภาคเหนืออากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศา ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2553 และจากข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิ ของสถานีตรวจอากาศ สถานีแจ้ห่ม ตั้งแต่ 2-6 พย.53 มีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศา เกินกว่า 3 วัน ทำให้เกิดภัยหนาวทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลของอำเภอวังเหนือ งาว
เมืองปาน และอำเภอแจ้ห่ม ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมา จังหวัดลำปาง จึงได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง 4 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน และจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อจังหวัดจะได้จัดหาเครื่องกันหนาว มาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป