ปศุสัตว์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฟาร์มเลี้ยงสุกร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ นายสัตว์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฟาร์ม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ได้นำเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มเลี้ยงสุกร ของเกษตรกรพื้นที่ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค PRRS ซึ่งขณะนี้กำลังระบาดอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นรอยต่อกับจังหวัดพิจิตร จนส่งผลให้สุกรล้มตายเป็นจำนวนมาก

โดย นายปราโมชน์ ค่ายชัยภูมิ นายสัตว์แพทย์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฟาร์ม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรถึงการป้องกันโรค PRRS อย่างถูกต้องและถูกวิธี ตามหลักของปศุสัตว์ ซึ่งได้เน้นย้ำกำชับเจ้าของฟาร์มผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร โดยขอให้การเข้าออกของบุคลภายนอกอย่างเข้มงวด ด้วยการหมั่นทำความสะอาดฟาร์ม ให้สะอาดอยู่เสมอ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรอบๆ บริเวณฟาร์มทุกๆ วัน พร้อมกับทำความสะอาดร่างกาย สวมรองเท้าบูท ก่อนเข้าบริเวณฟาร์มทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม พื้นที่จังหวัดพิจิตร ยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรค PRRS แต่อย่างใด โดยได้ให้มีการตั้งด่านตรวจเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสุกรตลอด 24 ชั่วโมง ตามจุดตรวจและทุกเส้นทางเข้าออกของจังหวัดพิจิตร นอกจากนี้ หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พบสุกรตาย ผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทราบทันที และห้ามนำเนื้อสุกรมาบริโภคอย่างเด็ดขาด ถึงแม้ว่าโรคดังกล่าว จะไม่ติดต่อถึงคนก็ตาม

แต่เพื่อความปลอดภัย ควรทำลายซากสุกรที่ป่วยตาย หากเป็นสุกรตัวเล็กให้เผา และเป็นสุกรตัวใหญ่ให้ขุดหลุมลึก โรยปูนขาว พ่นยาฆ่าเชื้อฝังกลบทันที