เชียงใหม่จัดรณรงค์ยุติความรุนแรงเด็กสตรี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปี 2553 ในวันที่ 25 พ.ย. นี้ น.ส.ศิวาพร วิรัชลาภ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว เชียงใหม่ มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะการทำร้ายร่างกาย

ทั้งนี้ จากข้อมูลของ โรงพยาบาลนครพิงค์ เพียงแห่งเดียว พบว่า มีผู้ถูกกระทำความรุนแรง ในครอบครัว เข้ารับการช่วยเหลือกว่า 100 ราย ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงทางร่างกาย รองลงมา คือ ความรุนแรงทางเพศ และทางจิตใจ ส่วนการให้คำแนะนำผ่านสายด่วนศูนย์ประชาบดี หมายเลข 1300 พบว่า มีผู้ประสบปัญหา 2,174 ราย

อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมในปีนี้ จะประกอบไปด้วยเดินการรณรงค์จากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มายังอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว การประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรง การเสวนา และการแสดงนิทรรศการ รวมทั้งการให้ความรู้ รวมทั้งคำปรึกษาทางกฎหมาย เป็นต้น