กฟภ.เขต3ยะลาจัด'ห้องเรียนสดใสจากใจกฟภ.'

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่โรงเรียนบ้านเบอเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จ.ยะลา ได้มอบโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนจำนวน 50 ชุด เป็นเงิน 55,000 บาท ทุนอาหารกลางวัน จำนวน 10,000 บาท อุปกรณ์การเรียน สมุด เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา 15,000 บาท รวม 105,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านเบอเส้ง ตามโครงการ ห้องเรียนสดใส จากใจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายนพรัตน์ ไชยานุพงศ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา กล่าวว่า ตามที่ทางคณะแม่บ้านและครอบครัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยอนุมัติ ท่านผู้ว่าการ ได้จัดทำโครงการมอบโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน