ปภ.เผยยังมี11จว.ประสบน้ำท่วมฟื้นฟู40จว.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาธารณภัย หรือ ปภ. กล่าวถึง สถานการณ์อุทกภัย ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม ถึงปัจจุบันว่า มีพื้นที่ประสบภัยรวม 51 จังหวัด 550 อำเภอ 3,894 ตำบล 31,870 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,526,346 ครัวเรือน 8,667,192 คน คลี่คลายแล้ว และอยู่ในระหว่างการฟื้นฟู 40 จังหวัด ขณะนี้ ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 11 จังหวัด 39 อำเภอ 318 ตำบล 2,216 หมู่บ้าน 205,901 คร้วเรือน 679,858 คน มีผู้เสียชีวิต 244 ราย แบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และ ปทุมธานี ส่วนภาคใต้ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ พัทลุง ส่วนจังหวัดที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว และอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูมี 40 จังหวัด

ทั้งนี้ ผู้ประสบอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง