เกษตรพิษณุโลกเตือนชาวนาระวังเพลี้ยระบาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ขณะนี้พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในจังหวัดใกล้เคียง จนทำให้นาข้าวของเกษตรกรเสียหาย เป็นบริเวณกว้างแล้ว โดยจังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 9 แสนไร่ ที่ผ่านมา เคยประสบปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ระบาดกัดกินนาข้าวเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรมาแล้ว นับพันราย ในส่วนของสถานการณ์การระบาด ในขณะนี้ ได้เร่งส่งนักวิชาการเกษตรออกสำรวจแปลงนาข้าว แบบปูพรม เพื่อดูพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย และให้คำแนะนำเกษตรกร โดยส่วนใหญ่เกษตรกรยังมีความเข้าใจ ที่ไม่ถูกต้อง ในการใช้สารเคมี กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งนอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองแล้ว ยังเป็นการกำจัดเพลี้ยที่ไม่ได้ผลอีกด้วย ซึ่งได้มีการให้คำแนะนำกับเกษตรกรว่า ในเบื้องต้นให้ใช้ระบบธรรมชาติบำบัด หากมีแมลงที่กินเพลี้ยเป็นอาหาร ในปริมาณที่เหมาะสม ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี หรือ หากพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาก ก็ให้ใช้สารอินทรีย์ฉีดพ่น หรือใช้สารเคมีที่ทางนักวิชาการแนะนำเท่านั้น ที่สำคัญ คือ ในเกษตรกรที่เพิ่งจะลงมือปลูกข้าว ให้เลือกใช้พันธุ์ข้าว ที่ต้านทานเพลี้ย และปลูกในปริมาณที่ไม่หนาแน่นเกินไป จะช่วยยับยั้งสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้