โอลิมปิก 2020

ส.ต่อต้านสภาวะโลกร้อนฟ้องผู้ว่าฯเมืองชล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับพวกรวม 61 คน ได้ยื่นฟ้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นเมืองพัทยา และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต่อศาลปกครองกลาง วันนี้ว่า หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากได้อนุมัติ หรืออนุญาตให้บริษัท วิวทะเลจอมเทียน คอนโดมิเนียม (1999) จำกัด ทำการก่อสร้างอาคารสูงถาวรหลายอาคาร และหลายโครงการ อยู่ใกล้กัน ในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ใกล้ริมทะเล เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพราะมีระยะถอยร่นไม่ถึง 200 เมตร ซึ่งแต่ละอาคารเป็นอาคารสูง เกินไปกว่าที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนด
อีกทั้งกระบวนการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดทำขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง ตามรูปแบบและขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งละเมิดสิทธิชุมชนขาดการมีส่วนร่วม ของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง โดยขอให้ศาลมีคำสั่งพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง หรือใบอนุญาตประกอบ
อาคารโครงการวิวทะเลจอมเทียน บีช คอนโดมิเนียม และโครงการวิวทะเลพัทยา บีช คอนโดมิเนียม ของบริษัทวิวทะเลจอมเทียน คอนโดมิเนียม (1999) จำกัด และให้รื้ออาคารในส่วนที่ผิดกฎหมายออกทั้งหมด รวมทั้งขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอน รายงานการศึกษาการประเมิน หรือวิเคราะห์ผล กระทบ
สิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ของโครงการหรือกิจกรรมด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง