สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ส.ว.พัทลุง เห็นด้วยแก้มาตรา 190

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจริญ ภักดีวานิช สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพัทลุง อภิปรายในญัตติร่างแก้ไข รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในส่วนของร่างที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอว่า เห็นด้วยที่จะมีการแก้ไขในมาตรา 190 เรื่องการสนธิสัญญา ระหว่างประเทศ แต่เห็นว่า ในมาตรา 98 ว่าด้วยเรื่อง เขตเลือกตั้ง นั้นยังไม่มีการจำเป็น ส่วนตัวมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มีจุดเด่นในเรื่องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งมีกว่า 70 มาตรา และในฉบับปี พ.ศ. 2540 มีเพียงกว่า 70 มาตรา รวมทั้งจุดเด่นว่า ด้วยระบบตรวจสอบหน่วยงานต่างๆที่เข้มแข็ง แต่จุดด้อยของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 คือให้อำนาจตุลาการมากเกินไป ขณะเดียวกัน เห็นว่า
แก้บทเฉพาะกาล เชื่อว่าจะสามารถสร้างความปรองดองมากกว่า โดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา 309 เพื่อให้ ผู้ที่ก่อรัฐประหาร กลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเป็นบทเรียน ให้ผู้ที่เตรียมกับรัฐทำรัฐประหารในอนาคต ด้านนายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำลังสร้างให้รัฐ
เข้าระบบเสนาบดี ที่สามารถตั้งบุคคลเข้ามานั่งในสภาครึ่งหนึ่ง รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลในหน่วยงานสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งมองว่า จะมีการเสนอให้วุฒิสภา เป็นผู้สรรหามากกว่า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง