สว.ปัตตานี หนุน ร่างศอ.บต.ผ่านรัฐสภา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ส.ว.สรรหา จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า หลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านความเห็นชอบ จากรัฐสภาแล้ว ถือเป็นเรื่องที่ดี สำหรับคนในพื้นที่ ที่รอคอยโอกาสนี้มานาน ซึ่งขณะนี้ ได้มาถึงแล้ว ถือว่าเป็นข่าวดี ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในการบริหารจัดการรูปแบบใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ หลังจากนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกฎหมายรองรับแล้ว และจะไม่มีใครมายุ่งได้ นอกจาก มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอีกครั้ง ต่อไปศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นหลักในเรื่องการพัฒนา ส่วนทางหน่วยทหาร ตำรวจ จะมีบทบาทในการทำเรื่อง คดีความมั่นคงในพื้นที่ นับว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหา ความซับซ้อนในการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อีกด้วย