พิษณุโลกพบหมูติดโรคระบาดงดเลี้ยง2ด.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากสถานการณ์การระบาดของโรค ในสุกร ที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก วันนี้พบพื้นที่การระบาดเพิ่มขึ้นที่ตำบลบ้านกร่าง เขตอำเภอเมือง ซึ่งเป็นเขตเลี้ยงสุกรรายใหญ่ของจังหวัด โดยนายสัตวแพทย์ ชลอ ยนต์เจริญล้ำปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคในสุกร ที่ตำบลบ้านกร่างนั้น ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ ลงพื้นที่ เพื่อทำการสอบสวนโรคแล้ว พบว่า สุกรที่ติดโรค ก็จะมี
ลักษณะอาการคล้ายกับ ที่อำเภอบางระกำ เบื้องต้นได้ทำการแจกจ่ายยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าเชื้อ และวิตามิน ให้กับเกษตรกร อีกทั้ง ได้ประกาศแจ้งเตือนไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ให้ทราบถึงสถานการณ์การระบาดของโรค และแนวทางป้องกันแล้ว

อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรที่ฟาร์ม มีการพบโรคดังกล่าว งดเลี้ยงสุกรรุ่นใหม่ อย่างน้อย 2 เดือน เพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคในฟาร์ม และเป็นการยับยั้งการระบาดของโรค ไม่ให้ลุกลามเพิ่มขึ้นอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง