เงินสะพัดลอยกระทงลำปางจากคนพท.ส่วนมาก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสิทธิ์ สิริศรีสกุลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในปีนี้งานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน หรืองานเทศกาลลอยกระทง ของจังหวัดลำปางที่จัดขึ้น ได้สร้างเม็ดเงินสะพัดภายในท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า 7 ล้านบาท
ซึ่งถือว่า เป็นยอดที่ปกติเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เงินที่สะพัดนั้น จะเกิดขึ้นจากคนท้องถิ่น ที่ออกมาเที่ยวงานภายในจังหวัด ส่วนคนต่างจังหวัดนั้น ถือว่าในปีนี้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่น้อยมาก

ซึ่งถือว่า มาจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนในจังหวัดพื้นที่น้ำท่วมงดการเดินทางมาเที่ยวทางภาคเหนือตอนบน รวมถึงจังหวัดลำปาง ที่สำคัญ ในปีนี้ที่ถือว่าน่าเป็นห่วง คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หายไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งดูได้จาก การเข้าจองห้องพักของโรงแรมต่างๆ ในจังหวัดลำปาง ซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 60