มติวิปรัฐไม่รับร่างแก้รธน.ของหมอเหวง

มติวิปรัฐไม่รับร่างแก้รธน.ของหมอเหวง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิทยา แก้วภราดัย ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล กล่าวว่า ที่ประชุมวิปรัฐบาลได้หารือถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่อยู่ในระเบียบวาระ 4 ฉบับ ที่จะเข้าสู่การประชุมร่วมรัฐสภา ในวันพรุ่งนี้โดยเบื้องต้นกำหนดระยะเวลาไว้ 2 วัน และกำหนดสัดส่วน ตามจำนวนสมาชิก โดยจะให้ตัวแทนวิปทั้ง 3 ฝ่าย ตั้ง คณะกรรมการร่วม เพื่อกำหนดเวลา ซึ่งจะเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 24.00 น. ทั้งนี้ จะมีการลงมติแบบขานชื่อ ในวันพฤหัสบดี เป็นรายฉบับ และอาจใช้เวลาประมาณ 10 ช.ม. ในการลงมติเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิปมีมติ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับ คปภร. ที่เสนอโดย น.พ.เหวง โตจิราการ เนื่องจากจะส่งผลให้องค์กรอิสระหมดอิสรภาพ มีเงื่อนไขในการนิรโทษกรรม ในหลายคดี และอาจเป็นปมที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง

อย่างไรก็ตาม หากพรรคเพื่อไทยไม่พอใจมติดังกล่าว แล้วว็อกเอาท์ การประชุม ก็จะดำเนินการต่อไป นอกจากจะไม่ครบองค์ประชุม ส่วนกรณีที่สมาชิกวุฒิสภา จะต่อรองเวลาจาก 7 ช.ม. เป็น 8 ช.ม. นั้น วิปทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องไปตกลงกันอีก
ครั้ง ซึ่งหากสามารถอนุโลมได้ ก็อาจต้องขยายเวลาการประชุมออกไปเป็น10.00 น. - 01.00 น.