นร.กาฬสินธุ์ขับไล่ผอ.-รองผอ.ส่อทุจริต

นร.กาฬสินธุ์ขับไล่ผอ.-รองผอ.ส่อทุจริต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นักเรียนมัธยมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-6 กว่า 1,000 คน ได้รวมตัวกัน นำรถขยายเสียงชุมชนถือป้าย พร้อมเผาหุ่นขับไล่นายสัญชาติ ตาลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายทรงฤทธิ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ออกนอกพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง โดยอ้างว่าผู้บริหารทั้ง 2 คน มีพฤติกรรมส่อทุจริตแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง โดยเฉพาะการหักเปอร์เซ็นต์โครงการรับเหมาก่อสร้างภายในโรงเรียนหลายโครงการ อีกทั้งยังบริหารงานล้มเหลวทำให้การเรียนการสอนของนักเรียนตกต่ำ

นายเสฏฐวุฒิ ศรีพูล นักเรียนชั้น ม.6 ซึ่งตัวแทนนักเรียน กล่าวว่า โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เป็นสถาบันการศึกษาประจำอำเภอ ที่สร้างคน สร้างชื่อเสียงนำพาความภาคภูมิใจ สู่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเขาวงมาโดยตลอด จนเมื่อนายสัญชาติ ตาลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ย้ายมาเป็นผู้บริหาร ซึ่งนำความเสื่อมถอยด้านวิชาการ ทำให้ผลการเรียนการสอนของนักเรียนตกต่ำลง และนักเรียนที่เรียนเก่งๆต้องย้ายที่เรียนไปจนเกือบหมด

นายเสฏฐวุฒิ กล่าวอีกว่า จากพฤติกรรมของผู้บริหารทั้ง 2 คน นักเรียนรวมถึงศิษย์เก่าและผู้ปกครอง จึงได้รวมตัวกันชุมนุมขับไล่นายสัญชาติ และนายทรงฤทธิ์ พร้อมทั้งเรียกร้องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ดำเนินการย้ายผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการออกนอกพื้นที่ ภายใน 24 ชั่วโมงทันที ซึ่งหากยังไม่ได้รับคำตอบ นักเรียนทุกคน จะชุมนุมยืดเยื้อ จะไม่เข้าเรียนจนกว่าทั้ง 2 คนจะย้ายออกนอกพื้นที่และจะเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง