ศธ.รับแก้ทำแท้งเถื่อน ชี้ต้องแก้จิตสำนึก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมสัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (สารวัตรนักเรียน) และผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ว่า ปัญหานักเรียน นักศึกษา ที่พบในปัจจุบัน ประกอบด้วย การทะเลาะวิวาท พฤติกรรมไม่เหมาะสมในเชิงชู้สาว และการหนีเรียน ซึ่ง ศธ.มีความห่วงใย และมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยจากนี้จะปรับบทบาทสารวัตรนักเรียน ให้มุ่งแก้ปัญหาต่างๆ ที่ต้นเหตุ ได้แก่ การเข้าใจบริบท การรู้ปัญหาเยาวชน และปรับระบบการเรียนการสอน เพื่อสร้างพลเมืองยุคใหม่ อันเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

สำหรับปัญหาพฤติกรรมชู้สาว และนำมาซึ่งการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการทำแท้งนั้น ศธ.มีความเป็นห่วงและให้ความสำคัญอย่างมาก และยังต้องการเป็นเจ้าภาพใหญ่ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ที่จะต้องเริ่มจากต้นเหตุ คือ การปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้อง การเรียนการสอนเพศศึกษา ที่ไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องสรีระ แต่ให้เยาวชนเกิดความเข้าใจป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ทั้งนี้โดยส่วนตัวแล้ว ไม่คิดว่าการแก้กฎหมายทำแท้งเสรี จะเป็นเรื่องเร่งด่วน แต่ต้องเร่งแก้ที่ความคิดจิตสำนึกของวัยรุ่นมากกว่า