ปภ.เผยอุทกภัยตาย233 ยังท่วม16 จว.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึง สถานการณ์อุทกภัยระหว่างวัน ล่าสุดว่า มีพื้นที่ประสบภัย รวม 51 จังหวัด 550 อำเภอ 3,894 ตำบล 31,870 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 2,526,346 ครัว
เรือน 8,667,192 คน คลี่คลายแล้ว และอยู่ในระหว่างการฟื้นฟู 35 จังหวัด โดยขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ใน 16 จังหวัด 62 อำเภอ 493 ตำบล 3,274 หมู่บ้าน 280,095 ครัวเรือน 916,531 คน ผู้เสียชีวิต 233 ราย แบ่งเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวม 12 จังหวัด และภาคใต้ 4 จังหวัด ทั้งนี้ ผู้ประสบอุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง